Tin tức

Những cánh chim đầu đàn

Sau hơn 7 năm, Qũy học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã có 4 thế hệ sinh viên ra trường với hơn 200 em. Các em từ những cô cậu học trò với tương lai vô định đã

Tôi đã trưởng thành từ đại gia đình "Thắp Sáng Niềm Tin”

Thấm thoắt mà giờ đây mình đã 23 tuổi với tấm bằng kỹ sư trong tay, thời gian cứ trôi đi, đôi lúc khiến mình không kịp nhận ra rằng, mình đã trưởng