QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Video

Hành trình thắp sáng niềm tin 2017

Bản tin TSNT 2017

Chương trình hòa nhạc "Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin" lần 3

Đi để trở về - Cựu sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin

2016 - Hành trình Thắp Sáng Niềm Tin

Giới thiệu Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Táo quân 2015 - Thắp Sáng Niềm Tin

[Official MV] Nhà tôi - Thắp Sáng Niềm Tin

Hòa nhạc Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin 2014 - BẢN TANGO MÙA THU - Tin tức VTV3

Hòa nhạc "Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin 2014" - BẢN TANGO MÙA THU (phần nhạc)

Cuộc thi "Đi tìm nhân tố X" năm 2014

Hòa nhạc "Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin" năm 2013 - GIAI ĐIỆU MÙA THU

Hành trình TSNT số 4 - Nghị lực của em Trần Mạnh Cường

Hành trình TSNT số 3 - Thắp sáng niềm tin nơi đất học Nghệ An

Hành trình TSNT số 2 - Khi niềm tin được thắp sáng

Hành trình TSNT số 1 - Học trò nghèo trường Ngọc Tảo vượt lên nghịch cảnh

[TSNT - 2012] Thắp Sáng Niềm Tin - 5 năm một chặng đường

[TSNT - 2012] Lễ kỉ niệm 5 năm Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

[TSNT - 2011] - Diễn đàn hướng nghiệp cho sinh viên Quỹ học bổng

[TSNT - 2011] Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

[TSNT - 2010] - Ký ức và những ước mơ

[TSNT - 2007] Xác minh hoàn cảnh