QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Hoạt động Quỹ

Phỏng vấn xét cấp lại học bổng Học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Năm
2024

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN G17 VÀ CHÚC MỪNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CỦA CỘNG ĐỒNG CẦN THƠ

Năm
2024

Chương trình hòa nhạc "Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin" lần 3

Năm
2017

Sinh nhật 9 năm Thắp Sáng Niềm Tin

Năm
2016

Chương trình múa đương đại "The Mist"

Năm
2015

Trao học bổng cho sinh viên

Năm
2015

Gặp mặt sinh viên tại Đà Nẵng

Năm
2014

Chương trình hòa nhạc "Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin" lần 2

Năm
2014

Gặp mặt tân sinh viên tại Hà Nội

Năm
2013

Chương trình hòa nhạc "Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin" lần 1

Năm
2013

Gặp mặt sinh viên

Năm
2012

Trao học bổng

Năm
2012

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ

Năm
2012

Gặp mặt sinh viên

Năm
2012

Trao học bổng

Năm
2011

Diễn đàn hướng nghiệp cho sinh viên

Năm
2011

Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập quỹ

Năm
2011

Gặp gỡ nhà tài trợ Marubeni - Itochu

Năm
2011

Trao học bổng

Năm
2010

Trao học bổng cho sinh viên

Năm
2008

Triển lãm tranh "Quê hương - Đất nước - Tình người"

Năm
2008

Trao học bổng

Năm
2007

Gặp gỡ nhà tài trợ Marubeni - Itochu

Năm
2007