QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Danh sách tài trợ

Danh sách tài trợ năm 2024 (Đang cập nhật)

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua, Lời

Danh sách tài trợ năm 2023

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua, Lời

Danh sách tài trợ năm 2022

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua, Lời

Danh sách tài trợ năm 2021

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua, Lời

Danh sách tài trợ năm 2020

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua, Lời

Danh sách tài trợ năm 2019

Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ trong năm qua!  Sự

Danh sách tài trợ năm 2018

Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ trong năm qua!  Sự

Danh sách tài trợ năm 2017

Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ trong năm qua!  Sự

Danh sách tài trợ năm 2016

Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ!  Sự chung tay góp

Danh sách tài trợ năm 2015

Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ!  Sự chung tay góp

Danh sách tài trợ 2014

STT TÊN NHÀ TRÀI TRỢ SỐ TIỀN TÀI TRỢ (VNĐ) 1 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1,500,000,000 2 Tổng Công ty Dầu Việt

Danh sách tài trợ 2013

STT TÊN NHÀ TRÀI TRỢ SỐ TIỀN TÀI TRỢ (VNĐ) 1 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) 2,000,000,000 2 Tổng Công ty

Danh sách tài trợ 2012

STT TÊN NHÀ TRÀI TRỢ SỐ TIỀN TÀI TRỢ (VNĐ) 1 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) 2,000,000,000 2 Tổng Công ty

Danh sách tài trợ 2011

STT TÊN NHÀ TRÀI TRỢ SỐ TIỀN TÀI TRỢ (VNĐ) 1 Marubeni-Itochu Tubulars Asia Pte Ltd (MITA) 208,280,000 2 Ông Nguyễn Hùng Dũng, TGĐ Tổng Công

Danh sách tài trợ 2010

STT TÊN NHÀ TRÀI TRỢ SỐ TIỀN TÀI TRỢ (VNĐ) SỐ TIỀN TÀI TRỢ (USD) 1 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) 500,000,000   2 Marubeni-Itochu

Danh sách tài trợ 2007-2009

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP VNĐ SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP USD I Quỹ Phúc Lợi PVFC năm 2007 500,000,000   II Chi nhánh