Thông báo từ Ban Điều hành

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN ĐỢT 5 NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 5) cho các em tân sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2016-2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 4) cho các em tân sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 3) cho các em tân sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 2) cho các em tân sinh viên và Đợt cuối cho các em sinh viên đã nộp bảng điểm.

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 1) cho các em tân sinh viên đã nhận học bổng và hoàn thành thủ tục mở

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 11 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 11) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 10 NĂM HỌC 2016 -2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 10) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO HẠN CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Dear All, Thực hiện kế hoạch 2016, Ban điều hành Quỹ thông báo đến các bạn sinh viên thời hạn cuối cùng nộp BĐ học kỳ 2 (2015-2016) trước ngày 29/11 để chuyển

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 9 NĂM HỌC 2016 -2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 09) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 8 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 08) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 7 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 07) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 6 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 06) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 5 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 05) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 4 NĂM HỌC 2016 - 2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 04) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016 -2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 03) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 2 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 02) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 01) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

Báo cáo 9 năm hoạt động Quỹ (2007 - 2016)

Ban Điều hành (BĐH) kính báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin từ ngày thành lập đến 31/05/2016. Thông tin chi tiết xem tại: ../upload/public/2016_Bao%20cao%209%20nam%20HD%20Quy.pdf

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CẤP XÉT HỌC BỔNG 2016

Ban Điều hành Quỹ trân trọng thông báo chương trình xét cấp học bổng hàng năm như sau: * Điều kiện & tiêu chí xét cấp học bổng: - Dành cho tân

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 18

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2015-2016 (đợt 18) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 17

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2015-2016 (đợt 17) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

HỘP THƯ TƯ VẤN “ALÔ! THẮP SÁNG NIỀM TIN”

Ngày 20/06/2016, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin thành lập Hộp thư tư vấn “Alo! Thắp Sáng Niềm Tin” với địa chỉ email tsntconsult@gmail.com   I. Mục

SẦU ĐÂU? KHÔNG ĐẮNG!

SẦU ĐÂU? KHÔNG ĐẮNG! (29-02-2016) Nắng tháng giêng roi rói trên mái nhà, mấy con cá lóc rộp da khô khốc...Hôm trước thằng ba đi