QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Thông báo từ Ban Điều hành

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2021 - THÁNG 03

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021 (Đợt 03 - 08)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2020-2021 (Đợt 03-08) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây. Mọi thắc mắc

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021 (Đợt 01 và 02)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2020-2021 (Đợt 01-02) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây. Mọi thắc mắc

KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN XÉT CẤP LẠI HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Số:       /KH-QHB Tp. Hồ Chí Minh,

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG “CHÚNG TÔI NÓI VỀ CHÚNG TÔI”

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG “CHÚNG TÔI NÓI VỀ CHÚNG TÔI” Thân gửi các em Sinh viên, Cựu sinh viên Quỹ! Ban Điều hành đã chính thức

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3!  Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin chúc một nửa thế giới sẽ có một ngày

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2021 - THÁNG 02

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

Thông báo xét cấp học bổng năm 2021

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin ra đời ngày 21/05/2007. Tháng 1 năm 2011, Quỹ đã được Bộ Nội Vụ cấp giấy phép chính thức thành lập và công nhận

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2021 - THÁNG 01

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2020 - THÁNG 12

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Đợt 18)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2020-2021 (Đợt 16-17) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây. Mọi thắc mắc

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Đợt 16-17)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2020-2021 (Đợt 16-17) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây. Mọi thắc mắc

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Đợt 14-15)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2020-2021 (Đợt 14-15) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây. Mọi thắc mắc

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Đợt 13)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2020-2021 (Đợt 13) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây. Mọi thắc

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (12 Đợt và Đợt lẻ)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2020-2021 (12 Đợt và Đợt lẻ) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây.  Mọi

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2020 - THÁNG 11

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2020 - THÁNG 10

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2020 - THÁNG 09

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2020 - THÁNG 08

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời

KẾT QUẢ XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM 2020 QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN (ĐỢT 1)

THÔNG BÁO Kết quả Xét cấp học bổng năm 2020 Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin (Đợt 1)   Thực hiện theo Công văn số 11/QHB-BĐH ngày 05/03/2020 của Quỹ học bổng Thắp

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT NHÓM TRUYỀN THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2020

1/ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng giới thiệu các thành viên là Trưởng Nhóm truyền thông tại các cộng đồng trên khắp cả nước: 1. Nguyễn

KHI CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH – QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO GỬI LỜI YÊU THƯƠNG ĐẾN SINH VIÊN CỘNG ĐỒNG ĐÀ NẴNG

Nhận thấy tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, sinh viên Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin gặp nhiều khó khăn, vừa qua, trong cuộc họp giữa Ban Điều hành

QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN CHÍNH THỨC TÁI KHỞI ĐỘNG CÁC ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH CHỐNG DỊCH TRÊN TOÀN QUỐC, MÀ ĐẦU TIÊN LÀ CỘNG ĐỒNG ĐÀ NẴNG

Vào 20h50 phút tối 05/08, qua cuộc họp với Ban Công tác sinh viên Đà Nẵng, cùng sự tham gia của Biệt đội sức khỏe, Ban Điều hành Quỹ đã ra chỉ đạo tái

TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2020 - THÁNG 07

Kính gửi Quý nhà tài trợ, mạnh thường quân, những người luôn quan tâm theo dõi, và ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt thời gian qua! Lời